SolarEdge – skvělá technologie pro solární budoucnost

1. 2. 2024

Fotovoltaika Zeus Technics

SolarEdge je synonymem pro technologii budoucnosti. Aby ne. Chrání investory do solárních elektráren před nedostatky klasických střídačů. Eliminuje energetické ztráty, nedokonalý monitoring, malou flexibilitu projektování, omezené využití plochy střechy a bezpečnostní/požární rizika. Testy institucí PHOTON LAB a PVEL potvrdily vyšší výrobu solární energie právě se SolarEdge. Pojďme se na jeho přednosti v těchto 10 bodech podívat!

1.     Cena střídače vs. náklady střídače

Technologie SolarEdge nabízí výrazně nižší náklady na střídač ve srovnání s klasickou technologií, což pozitivně ovlivňuje rychlost návratnosti investice (ROI). Nezkušený solární investor obvykle zaměřuje pozornost pouze na vstupní investiční náklady (CAPEX), avšak je důležité si uvědomit, že střídače ovlivňují cash flow projektu po celou dobu jeho životnosti. Střídač zásadně ovlivňuje výrobu energie, má podíl zhruba 30 % na ceně ostatních komponent v systému (BoS) a přispívá k provozním a udržovacím nákladům (OPEX). Rozumný investor proto zohledňuje náklady na střídač po celou dobu životnosti projektu.

2.     Vyšší výroba a zisk se SolarEdge

Nezávislé instituce a laboratoře po celém světě potvrzují, že technologie SolarEdge dosahuje vyšší výroby solární energie ve srovnání s klasickými střídači. Důvodem je eliminace nesouladu mezi panely způsobené výrobní tolerancí, zastíněním, zašpiněním a teplotními odchylkami. Tento nesoulad v čase roste, protože panely stárnou různým tempem. Při použití klasického střídače může slabší panel ovlivnit výkon celého stringu (všech panelů zapojených v sérii).

SolarEdge využívá optimizéry pro nalezení maximálního bodu výroby na úrovni jednotlivých panelů, čímž se minimalizuje vzájemný vliv panelů a každý z nich pracuje na svém maximu. S pomocí nezávislých programů, jako například švýcarský PVsyst, lze snadno porovnat výrobu klasického střídače a SolarEdge pro první a dvacátý rok. Extrapolací pro další roky lze jednoduše vypočítat přidaný finanční zisk z dodatečné výroby pro každý rok.

3.     Vyšší výroba už při návrhu

Typická střecha komerční budovy často představuje výzvu pro projektanty fotovoltaických elektráren. Dodržování odstupů kvůli požárním a stavebním předpisům, spolu s překážkami a stínícími prvky, je náročné. Klasická technologie vyžaduje, aby projektant vyhýbal se zastíněným oblastem a dodržoval stejnou délku, náklon a orientaci stringů.

Střídače SolarEdge pracují s fixním napětím, umožňující velmi dlouhé stringy (až 50 panelů ve stringu). Paralelní stringy mohou mít různé délky, a panely lze instalovat v různých orientacích a sklonech. Díky optimizérům výkonu mohou být panely umístěny do částečně zastíněných oblastí, aniž by ovlivňovaly výkon ostatních panelů v systému.

Návrh systému se SolarEdge je velmi flexibilní. Umožňuje plné využití plochy střechy a instalovaný výkon může být o desítky procent vyšší než u klasické technologie. SolarEdge nabízí také zdarma unikátní program pro projektování fotovoltaických instalací – Designer (dostupný i v českém jazyce).

4.     BoS komponenty střídače – až 50% úspora

Volba střídače ovlivňuje cenu a množství dalších komponent systému (elektrických BoS). Díky SolarEdge lze vytvářet delší stringy než u běžných střídačů. Snížení počtu stringů (o až 50 %) vede k úspoře na DC kabeláži, sdružovacích boxech, pojistkách, MC4 konektorech a dalších součástkách.

Monitoring na úrovni panelů je u SolarEdge zdarma po celou dobu životnosti (tj. 25 let) a není nutné investovat do žádného dataloggeru.

5.     Ovlivnění BoS komponent: AC připojení

Klasické střídače potřebují dlouhé a drahé AC kabely, zatímco SolarEdge preferuje „dlouhé DC, krátké AC“. S použitím sdružovacího boxu lze spojit tři stringy na střeše, což šetří náklady na kabely. Přepěťová ochrana je společná pro všechny stringy, což je výhoda oproti klasickým střídačům.

6.     Náklady na výměnu střídače / Prodloužená záruka

Klasické střídače bývá nutné vyměnit během 20 let, což způsobuje vysoké náklady. SolarEdge vyniká 25letou zárukou na výkonové optimizéry, což eliminuje potřebu časté výměny. Samotný střídač je jednoduchý, s nižšími náklady na prodlouženou záruku ve srovnání s konkurencí.

7.     Nízké náklady na údržbu a servis (O&M)

V České republice jsou solární parky běžné. Jejich majitelé však čelí vysokým nákladům na servis a údržbu. SolarEdge poskytuje zdarma monitoring na úrovni panelů s bohatými analytickými možnostmi, což minimalizuje náklady na provoz a údržbu. Automatická detekce a lokalizace poruch znamená méně terénních výjezdů a úspory času a nákladů. Díky detailnímu monitorování mají investoři jistotu optimálního výkonu systému, což může snížit roční O&M náklady o 15 až 25 %.

8.     Flexibilita při budoucí výměně panelů

Velikost a výkon solárních panelů na trhu se neustále mění. Při použití tradičních střídačů může být budoucí výměna panelů složitá, protože ve stringu musí být panely shodné. Výkonové optimizéry SolarEdge jsou zpětně kompatibilní, umožňují kombinaci panelů různých velikostí a výrobců, což eliminuje potřebu skladovat specifické panely a šetří náklady na výrobu na míru.

9.     Bezpečnostní a požární aspekty

Při instalacích fotovoltaických elektráren jsou vyžadovány bezpečnostní standardy, zejména v oblasti průmyslových střech, veřejných budov a obchodních center. Tato bezpečnostní opatření jsou klíčová pro ochranu osob a majetku před požárem. Fotovoltaická technologie sama o sobě je bezpečná, ale požáry mohou způsobit značné škody a představovat riziko pro lidi i majetek. Pojišťovny proto začaly vyžadovat bezpečnější technologická řešení.

Dálkové požární DC odpojovače používané k zvýšení bezpečnosti mohou samy způsobit problémy, pokud nejsou pravidelně udržovány. Certifikovaná funkce SafeDC od SolarEdge automaticky uvede systém do bezpečného stavu při vypnutí střídače nebo v případě poškození izolace kabelu nebo nadměrné teploty. Kompatibilita s normou UL1699B pro detekci elektrických oblouků zvyšuje bezpečnost fotovoltaických elektráren. V České republice může velitel hasičů při zásahu přerušit zásah, pokud je napětí vyšší než 400V, což mohou tradiční systémy s klasickými střídači překračovat (až 1000V). U SolarEdge toto nehrozí.

10.     Efekt synergie a unikátnost SolarEdge

Nové střídače SolarEdge spojují výhody centrálních a stringových střídačů, ideální pro komerční střešní projekty. Jsou dostatečně výkonné (82.8kVA), kompaktní, snadno instalovatelné a udržovatelné, skládají se z několika jednotek pracujících nezávisle. Je zde běžná integrace přepěťové ochrany, komunikace RS485 a ochrany před PID s novou komunikační deskou na bázi Linuxu. Nastavení a spuštění je realizováno pomocí chytrého telefonu a aplikace SetApp.

SolarEdge je jako one-stop-shop pro různá energetická řešení, spolupracuje navíc s dalšími energetickými společnostmi a službami agregátora sítě. Díky akvizici společností Gamatronic (UPS), S.M.R.E. (e-mobilita, automatizované stroje, telematický software) a většinovému podílu v Kokam (světově pátý největší výrobce Li-ion článků a baterií) vyrábí baterie Kokam. Ty patří mezi nejefektivnější, nejlehčí a nejbezpečnější na světě (Použity byly např. ve slavném solárním letadle Solar Impulse a ponorce Deep Sea Challenger Jamese Camerona).