Dotace

V novém dotačním období Evropská unie vyčlenila významné finanční prostředky pro podporu obnovitelných zdrojů energie, mezi nimi i na instalaci fotovoltaických systémů s výrobou elektřiny pro vlastní potřebu. Výběr vhodného dotačního programu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění fotovoltaické elektrárny, lokalita (kraj) a účel elektrárny. Výběr dotačního programu a jeho kompletní vyřízení můžete nechat na nás.

  • Dotaci vybereme a vyřídíme za Vás s ohledem na Váš projekt
  • Postaráme se o to, aby vyřízení dotace proběhlo rychle a bez problémů
  • Finanční prostředky z dotace budou vyplaceny bezhotovostně na Váš účet

Často kladené otázky

Jak mohu požádata o dotaci?

Komplexní podmínky dotačních programů naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí nebo také na stránkách Nová zelená úsporám. Před samotným podáním žádosti je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy. Vyplnit se musí také krycí list technických parametrů, podrobně popisující současný stav a navrhovanou změnu. U nás tuto administrativu uděláme kompletně za Vás.

Jaké podmínky musím splnit, abych dostal dotaci na FVE pro rodinný dům?

Dotace se vztahuje na fotovoltaické systémy do velikosti 50 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na částku 200 000,- Kč. Rodinný dům, který je předmětem žádosti musí splňovat podmínky programu Nová zelená úsporám. U menších instalací do 50 kWp není potřeba licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ani stavební povolení.

Mohu získat dotaci i pro novostavbu?

Pokud právě stavíte nebo jste těsně po kolaudaci, fotovoltaika není v energetickém štítku budoucího rodinného domu a vy se pro ni rozhodnete, na dotaci dosáhnete. Dotace bude vyplacena vždy až po kolaudaci a náklady s ní spojené můžete uplatnit pouze ty, které nejsou více než 12 měsíců staré. Za novostavbu je považován objekt do dvou let od kolaudace a když jste jejího energetického standardu dosáhli bez fotovoltaiky, můžete její realizaci uvážit.

Mohu instalovat FVE, když máme nemovistost chráněnou památkáři?

Vlastníte-li dům v památkové zóně, i zde se nevyhnete jednání s orgánem památkové péče, jejíž vyjádření budete k realizaci a žádosti o dotaci potřebovat. V takém případě umíme pomoci s vizualizací a připravíme vhodné podklady pro Váš úřad.

Je možné získat dotaci pro firmu?

Na dotace pro firmy v oblasti fotovoltaických elektráren pamatuje program Úspory energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Akutálně v roce 2023 nevidíme všeobecnou dotaci, která by se dala plošně aplikovat. Jedná se spíše o kombinaci různých opatření, která většina firem nevyužije. Aktuální situace je taková, že s využitím našeho systému SOLAR EDGE se firmám investice do FVE vyplatí i bez dotace. Zejména firmám s denním provozem, kde se energie spotřebovává především v čase výroby.

Jak je to s dotační podporou, pokud budu chtít rozšířit výkon už nainstalované fotovoltaické elektrárny?

Dotační podpora se neposkytuje na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, a to včetně dodatečného pořízení bateriového úložiště. Poskytuje se pouze na nové fotovoltaické systémy. V případě, že FVE již máte, je možné ji rozšířit. Potřebujete jenom povolení od distribuce, které Vám rádi vyřídíme.

Co je to zvýhodněný kraj?

Program Nová zelená úsporám definuje, že v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji je základní výše dotace zvýhodněna navýšením o 10 %.

Vztahuje se dotace i na chaty a chalupy?

Dotační podporu je možné čerpat u budov, které jsou určené pro rekreaci rodiny, jsou využívané pro trvalé bydlení a mají přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční. Užívaní budovy k trvalému pobytu pro účely získání dotační podpory se dokládá potvrzením žadatele nebo jiné osoby, která je na adrese evidována trvalým pobytem. V daném místě musí být pobyt evidován po dobu více jak 24 měsíců. Jako potvrzení slouží zápis místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru osob.

Získejte odpovědi k dotacím

Pokud máte k dotacím jakékoliv další otázky, použijte následující formulář. Rádi Vám poskytneme odpovědi a poradíme.
Dotace Form Zeus Technics

Kontaktní informace

Vyplňte, jak Vás máme kontaktovat