RES+ 1 láká firmy k pořízení fotovoltaiky

29. 2. 2024

Fotovoltaika Zeus Technics

Dotační výzva RES+ 1/2024 Státního fondu životního prostředí ČR, financovaná z Modernizačního fondu, láká mnoho firem. Oslovuje zejména ty, které se snaží částečně osamostatnit energeticky nebo provádět v rámci svého podnikání ekologická opatření. V této výzvě je k dispozici tři miliardy korun, přičemž dotační podpora je rozšířena na akumulační bateriové systémy a systémy pro výrobu obnovitelného vodíku, včetně elektrolyzérů. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby, dotace může pokrýt nejvýše 50 procent uznatelných nákladů. Máte o tuto dotaci zájem?

Jak dotaci získat?

Parametry finančních prostředků poskytované v rámci dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou zaměřeny na instalaci nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem od 50 kW do 5 MW. V případě Prahy je minimální výkon stanoven na 10 kW. Podmínkou je, že produkovaná elektrická energie musí být hlavně zužitkována na místě její výroby.

Jakkoli tato výzva přitahuje pozornost, mohou se objevit neobvyklé situace, jako je jedno konkrétní kritérium týkající se smlouvání o připojení fotovoltaiky do distribuční sítě, na které bychom rádi upozornili. Týká se podmínky, že „smlouva o připojení fotovoltaiky do distribuční přenosové sítě musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny.“ V diskuzi s odborníky jsme byli upozorněni na zmatek ohledně interpretace tohoto kritéria. Distribuční síťový operátor na možný rozpor reagoval slovy: „povinné náležitosti smlouvy o připojení nenabízí žádná ustanovení odchylování od §50 Energetického zákona. Tato povinnost znamená, že pokud je smlouvou o připojení určena minimální roční produkce elektrické energie ze zdrojů obnovitelné energie, je třeba ji ve skutečnosti dodržet.“

Předpokládáme, že bude k vyjasnění podmínek mezi provozovateli distribuční sítě a poskytovatelem dotace dojednáno před oficiálním termínem pro podání žádostí o dotaci, který je stanoven na 1. března 2024.

Kde a kdy podat žádost?

Žadatelé mohou elektronicky předkládat své žádosti o dotaci od 1. března do 31. října 2024 prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, který je k dispozici na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Projekty, které obdrží podporu, musí být dokončeny do tří let od schválení. Pokud ještě nemáte vhodného partnera pro realizaci vaší fotovoltaiky, obraťte se na nás.