Případová studie

Řešení pro firmu s vysokou spotřebou elektrické energie

Areál technologické firmy s velmi vysokou spotřebou disponuje svojí vlastní trafostanicí. Vzhledem k faktům, že spotřeba činí kolem 2 GWh ročně a veškerá výroba bude bude určena pro vlastní spotřebu, představuje fotovoltaika vhodnou investici s rychlou návratností.
Fotovoltaika - snížení spotřeby, záložní zdroj
Realizace fotovoltaické elektrárny v tomto objektu byla navržena s ohledem na rychlý návrat investice a maximální využití plochy střechy, zároveň v souladu s přísnými bezpečnostními požadavky globální technologické společnosti.
Požadavek investora byl nepřesáhnout 50 kWp výkonu, aby byly dodrženy podmínky pro provozování výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kWp. V prvním kroku byly nalezeny střechy s největším slunečním osvitem a zároveň se určila pozice panelů. Pro pozici panelů byly důležité zejména dva paramatery. Prvním byla samotná orientace panelu, kde se podle výpočtu ukázala jako nejlepší konstrukce s jednostranným náklonem. Druhým parametrem byla požární bezpečnost, která vyžadovala, aby byly zachovány únikové cesty, povolené průchody a požární uzávěry.
Pro uchycení panelů byla zvolena samozátěžová konstrukce, která se používá u střech potažených PVC fólií. Velikost zátěží se zvolila tak, aby odolala větrným podmínkam střechy sedmipatrové budovy. V úvahu se musela vzít také maximální zátěž střechy a nemalou pozornost vyžadoval samotný odvod dešťové vody, který musel být zachován.
Všechny panely jsou osazené optimizéry SolarEdge řady S, tak aby při stisknutí TOTAL STOP tlačítka na vrátnici hlavní budovy bylo dosaženo bezpečného dotykového napětí na všech kabelech vedoucích od panelů ke střídači. Navíc dle požadavků investora bylo instalováno požární preventivní opatření linear heat detection, kde v případě výskytu vyšší teploty v kabelovém vedení dojde k aktivaci STOP tlačítka a na rozvaděči se objeví hlášení o přesném místě vzniku poruchy.
Vzhledem k vysoké spotřebě areálu byly zvoleny síťové střídače bez baterií. Nejlepší variantou bylo instalování střídačů pro každý objekt zvlášť. V případě vzniku přebytků se tato energie sečte před trafostanicí a okamžitě se spotřebuje v rámci areálu. Střídače mezi sebou vzájemně komunikují a uživatel disponuje aplikací SolarEdge, která mu umožňuje sledovat celkovou výrobu celé elektrárny.
Z důvodu uzavřené vnitřní internetové sítě v celém areálu byla instalována externí 2,4 GHz WiFi síť se samostatným připojením k internetu. Zvolená technologie střídačů od výrobce SolarEdge umožňuje sledovat stav výroby již v detailu samotného panelu. I přes velký rozsah instalace uživatel dokáže provádět rychlou a přesnou diagnostiku systému a umí tak snížit náklady na úržbu o 15 až 20%.
Výsledkem je robustní komerční instalace fotovoltaické elektrárny, která splňuje přísné bezpečnostní požadavky a zároveň díky redukci nákladů na údržbu urychluje samotnou návratnost celé investice.
Realizace:
9/2023, Praha
Využití dotací:
bez dotace
Instalovaná technologie:
  • 106 panelů Jinko 460 Wp (49 kWp)
  • Měnič SolarEdge SE7 + SE20 + SE25
  • 106 optimizérů S500
  • 3 x Linear Heat Detection - prevence vzniku požáru