Případová studie

Řešení pro firmu poskytující služby seniorům

Zeus Technics nabízí i řešení pro firmy a komerční objekty. Proto si nás vybrala firma provozujíci služby pro seniory se zvláštním režimem v Praze. Jako zadání jsme dostali hned dva požadavky. Snížit celkovou spotřebu objektu a taky zabezpečit zálohu kritické infrastruktury.
Fotovoltaika - snížení spotřeby, záložní zdroj
Realizaci fotovoltaiky předcházela rozsáhlejší příprava projektu. U komerčních objektů jsou požadavky na bezpečnost standardně vysoké. U objektu provozujícího i ubytovací služby pro imobilní seniory jsou požadavky ještě přísnější.
Pro maximalizaci výroby se nasimulovalo osazení střechy. Instalovalo se 16.5 kWp výkonu v panelech. Vzhledem k faktu, že ne všechny panely jsou ve stejnou dobu v plném osvitu, výsledek simulačního softwaru určil dostatečné použití střídače Victron Multiplus II 5000VA s celkovým výkonem 12 kW. Tento průmyslový střídač zabezpečuje kompletní využití vyrobené energie a zároveň v kritické situaci výpadku proudu dokáže vyrobit až 2.5 násobek svého nominálního výkonu. Systém je vybaven bateriemi o kapacitě 27.4 kWh a zajišťuje, aby provozovna se zvláštním režimem energeticky vydržela v chodu i několik hodin bez připojení k distribuční síti.
Z důvodu požární ochrany se musel vytvořit zvlášť oddělený prostor pro instalaci technologie elektrárny. Prostor musel být vybaven odvětráním. Bez odvětrání by v místnosti byla teplota kolem 30°C, což by zbytečně ubíralo z výkonu měničů. Prostor bez oken se povedlo propojit s klimatizovanou technickou místností tepelného čerpadla a tím zabezpečit ideální provozní podmínky. Uložení panelů se přizpůsobovalo velikosti a tvaru střechy objektu. Pro maximalizaci výkonu se využilo i postranní uložení. Pro dosažení maximálního využití slunečního osvitu jsme použili regulátory VICTRON, které dokážou zapojit malé množství panelů do série. Tím jsme vyřešili problém částečného zastínění, protože plochy, které budou dočasně ve stínu, jako např. na západ orientované panely v ranních hodinách, nebudou omezovat výrobu u panelů, které jsou plně v osvitu.
Po kolaudaci objektu jsme elektrárnu odevzdali majiteli do provozu. Součastí realizace je komplexní technická dokumentace, která s elektrárnou prošla kontrolou požární ochrany. Nyní již fotovoltaika přináší požadované úspory a i v čase výpadků proudu z důvodu probíhajíci velké rekonstrukce udržovala provoz ve stálém chodu.
Realizace:
12/2022, Praha
Cena instalace:
1 157 900,- Kč bez DPH
Instalovaná technologie:
  • 36 panelů Jinko 460 Wp (16.5 kWp)
  • Měnič Victron Energy Multiplus II 5000 (12 kW)
  • Baterie Pylontech US5000c (27.4 kWh)