Představujeme novinku: Elektroměr Victron VM-3P75CT

15. 2. 2024

Fotovoltaika Zeus Technics

Elektroměr Victron VM-3P75CT je nové zařízení, které měří energii jednofázových a třífázových FV instalací. Jeho nejběžnější využití je pro měření připojení k síti, v systému ukládání energie Victron. Tento elektroměr může být také využit pro měření výstupu FV střídače nebo generátoru nebo též pro měření specifického zatížení střídavým proudem.

Elektroměr Victron VM-3P75CT měří výkon na třech fázích ve vysoké rychlosti a přenáší výsledky na zařízení GX přes VE Can nebo Ethernet. Využívá transformátory proudu s děleným jádrem a napěťové reference, což umožňuje jeho rychlou a snadnou instalaci. Nevyžaduje žádnou konfiguraci – funguje po vybalení z krabice obdobně jako síťový měřič pro většinu systémů. Jeho data jsou zobrazena na GX zařízeních jako Cerbo nebo Ekrano. Reportování dat je patrné na desktopu nebo v mobilní aplikaci dostupné přes VictronConnect app nebo VRM (modulu regulátoru napětí). Tři dělené proudové transformátory jsou směrové. Mají šipku indikující směr toku od zdroje k zátěži. Při jejich instalaci berte na tuto skutečnost zřetel a zapojte je správně.

Jak na jeho instalaci?

Pro instalaci transformátoru proudu, otevřete sekci a. Buďte přitom opatrní, abyste neotočili hlavicí. Zasvorkujte hlavici na místo rukou. Uslyšíte cvaknutí pro potvrzení, že je spojeno bezpečně.  Ujistěte se, že transformátory proudu jsou zasvorkovány přes správný fázový vodič a že kabel je spojený s odpovídajícím vstupovým terminálem na měřiči energie pro danou fázi. Pomůže vám v tom schéma zapojení v manuálu.

Jsou celkem dva způsoby, jak elektroměr připojit. Jedním z nich je přes VE.Can síť, druhý nabízí ethernet. Výhodou druhé možnosti je, že vyžaduje méně dodatečného zapojování. Je dobré vědět, že pokud tuto možnost budete používat v ESS systému, nebude mít zařízení vliv na celkový výkon systému.

VE.Can

Pro připojení elektroměru Victron VM-3P75CT prostřednictvím VE.Can následujte tyto kroky:
Vložte Victron RJ45 UTP kabel do portu VE.Can elektroměru. Je důležité ukončit další VE.Can port přes modrý přiložený VE.Can terminátor. V GX zařízení vložte opačný konec RJ45 UTP kabelu do VE.Can portu. Zapojte další koncovku zbývajícího VE.Can portu.

Ethernet

Pro připojení měřiče přes ethernet použijte port pro ethernet a spojte další konec RJ45 UTP kabelu do stejného routeru nebo přepínače, se kterým je GX zařízení spojené. V GX menu se ujistěte, že umožníte měřič v nastavení Modbus TCP/UDP. Pokud zařízení připojujete přes VE. Can, pak to není nutné.

Na vašem GX zařízení, běžte do seznamu zařízení, kde nyní v seznamu elektroměr uvidíte. Vyberte si vidět přesné monitorování každé fáze. Můžete také monitorovat elektroměr přes VictronConnect. Nastavení uvidíte v manuálu v kapitole 4 pro více detailů.

Elektroměr Victron VM-3P75CT je základním prvkem pro rychlejší ESS výkon a hladší chod v prostředích, která jsou citlivá na napájení sítě. Proto se s touto novinkou určitě v našich zakázkách setkáte.