Nový přístup k solární energetice: Komunitní energetika mění hru

19. 2. 2024

Fotovoltaika Zeus Technics

V polovině letošního roku přichází do Česka revoluční změna v oblasti obnovitelné energie. Komunitní energetika, nový koncept, umožní lidem čerpat energii ze solárních panelů i v případech, kdy si nemohou dovolit vlastní instalaci. Dokonce i ti, kteří již solární panely vlastní, budou moci sdílet elektřinu s ostatními, například se svou chalupou.

Co je komunitní energetika?

Komunitní energetika otevírá dveře k decentralizaci energetiky. To znamená, že lidé nejsou odkázáni pouze na velké energetické společnosti, ale mohou odebírat elektřinu od místních producentů. Tato revoluce propojuje místní výrobce elektřiny s místními spotřebiteli, a to nejen v domácnostech, ale i ve firmách a obcích.

Klíčové výhody komunitní energetiky

  • Podpora obnovitelných zdrojů: Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje hrají klíčovou roli v komunitní energetice, která staví na udržitelnosti a ekologických principech.
  • Sdílení elektřiny: Lidé, kteří mají vlastní fotovoltaickou elektrárnu, mohou sdílet vyrobenou elektřinu s ostatními. To otevírá možnost efektivního využití energie v rámci místní komunity.
  • Sociální a ekologický přínos: Komunitní energetika není založena na zisku, ale na poskytování ekologických a sociálních výhod. Cílem je vytvořit udržitelný model energetiky pro členy komunity.

Jak to bude fungovat?

Od poloviny roku 2024 bude možné sdílet elektřinu několika způsoby:

Aktivní zákazník: Kdo má fotovoltaickou elektrárnu s výkonem do 50 kilowattů, může sdílet vyrobenou elektřinu se sousedy, rodinou nebo v rámci společnosti. Sdílení je možné i na území tří sousedících obcí s rozšířenou působností.

Energetické společenství: Skupiny lidí, podniků nebo obcí mohou vytvořit energetické společenství. To umožní sdílet energii uvnitř této skupiny. Omezení na tři obce by mělo být odstraněno do roku 2026.

Omezení a co přinese budoucnost

I když je koncept komunitní energetiky revoluční, nyní je omezeno na území tří sousedících obcí s rozšířenou působností nebo pouze v hlavním městě. To by však mělo být dočasné a postupně by se mělo umožnit sdílet elektřinu v rámci celého Česka.

První energetická společenství již vznikají, a ministerstvo životního prostředí podporuje tento trend dotačními výzvami. Komunitní energetika není pouze otázkou ekonomiky, ale i sociálního a ekologického přínosu pro členy komunity. Sdílení elektřiny může otevřít nové možnosti pro udržitelnou energetiku v Česku.