Nová zelená úsporám mění pravidla

22. 2. 2024

Fotovoltaika Zeus Technics

Od poloviny února začaly platit nové podmínky v dotačním programu Nová zelená úsporám. Zvýšil se například bonus za komplexní renovaci rodinných domů a zavedl se limit pro rezervaci výkonu v síti pro fotovoltaiky. V původní podobě byl program spuštěn v září a kvůli velkému zájmu se podpora na energeticky úsporná opatření téměř vyčerpala. Proto do něj Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které ho má v gesci, nalilo dalších 10 miliard Kč a poupravilo podmínky pro získání dotace. Na podporu by tak mohlo dosáhnout dalších 50 tisíc domácností.

Jak se Nová zelená úsporám změnila?

Nové podmínky začnou platit ve čtvrtek 15. února 2024. Program je upraven tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných domů především ke komplexním renovacím. Od nich MŽP očekává významné finanční úspory pro rodiny, zvýšení komfortu bydlení, přispění k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě spolupodílení se na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni. Míra podpory zůstává zachována na 50 procentech způsobilých výdajů.

Na vyšší dotaci dosáhnou žadatelé, kteří spojí zateplení a instalaci fotovoltaické elektrárny. V případě této kombinace dostanou domácnosti navíc 40 tisíc Kč a dosáhnou tak na příspěvek až 200 tisíc Kč. Na instalaci FVE bez zateplení pak domácnost může získat až 160 tisíc Kč.

Jaké novinky NZÚ přinese v dotacích na solární elektrárny?

NZÚ klade důraz na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu, a proto je zaveden limit pro rezervaci výkonu v síti pro fotovoltaiky na 50 procent maximálního výkonu elektrárny. Tato změna umožní připojit až dvojnásobný počet fotovoltaických elektráren a zároveň neomezuje sdílení elektřiny v případě domácností s tímto typem připojení.

Změny se dotknou i základní dotační podpory pro fotovoltaické elektrárny, která bude reagovat na aktuální zvyšování cen fotovoltaiky. Bonus za jeden kWp instalovaného výkonu solární elektrárny činí 8 000 Kč, a stejnou částku obdrží žadatel za jednu kWh elektrického akumulačního systému. Základní podpora zůstává na 35 000 Kč a s využitím tepelného čerpadla může být až 60 000 Kč.

Nová zelená úsporám nadále podporuje i další úsporná opatření, jako výměnu oken, řízené větrání, zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a výměnu zdrojů vytápění. Výzva, která v prvotním znění odstartovala 26. září 2023, již zaznamenala více než 27 tisíc podaných žádostí, s největším zájmem o podporu fotovoltaických projektů. Chcete také bydlet úsporněji? Kontaktujte nás.