Případová studie

Řešení pro moderní dům

Moderní dvoupatrový rodinný dům v Praze je obývaný čtyřčlennou rodinou. Dům je vytápěný plynovým kotlem, který slouží i k ohřevu teplé vody a k vaření se používá elektrická energie. Součástí domu je i bazén, klimatizace a využívaní elektromobilu.
Fotovoltaika  moderní dům s plochou střechou
Cílem realizace fotovoltaické elektrárny bylo částečně se osamostatnit od distribuční sítě elektrické energie a především snížit roční spotřebu, která byla tehdy kolem 10 MWh. Odpovědí na tento požadavek byla konfigurace elektrárny s průmyslovým systémem VICTRON ENERGY, který umí maximalizovat vytížení solární energie a efektivně podporovat uživatele v případě potřeby zálohy. Zvolen byl celkový instalovaný výkon 10 kWp s maximalizací využití střechy. K tomuto výkonu byl navržen střídač Victron Multiplus II 5000, který se svým výkonem 3 x 4 kW dostatečně pokryje výkonové požadavky rodinného domu a taky promění všechnu energii vyrobenou ze solárních panelů. Systém doplňuje 6 nízkonapěťových baterií Pylontech US3000c s celkovým výkonem 21.3 kWh.
Samotná instalace si vyžadovala nestandardní řešení uložení panelů. Vzhledem typu střešní krytiny by se konstrukce položená na kamenech mohla časem propadat a deformovat. Nejdřív se proto museli odstranit oblázkové kameny a zafixovat místa uložení konstrukce. Následně se znovu oblázky roztáhli po střeše, aby místa posílení zakryli. Konstrukce se přímo kotvila do betonových záteží tak, aby panely nebyly zbytečně vysoko nad povrchem střechy. Výsledkem byl splněn požadavek, že ze silnice není téměř panely vidět. Umístění samotné technologie je v garáži, do které byl vytvořen kabelový přístup přes 50 mm chráničku. Místost garáže je moderní, prostranná a je v ní umístěn server. Proto klient zvolil praktickou a čistou instalaci do RACKové skříně se samostatným větráním a termostatem.
Elektrárna může fungovat v sezónním ostrovním režimu i několik měsíců. Vzhledem k aktuálním výhodným cenám výkupu energie je elektrárna nastavena na hybridní režim. Vyrobená energie primárně slouží pro potřeby domu a nabíjení elektromobilu. Přebytečná energie se nejprve ukládá do baterie a po plném nabití baterie je posílána do sítě. Před garáží byla instalována dobíjecí stanice VICTRON, která přímo komunikuje s technologií elektrárny a dokáže nabíjet elektromobil z kombinované energie FVE / síť, ale v případě potřeby umí nabíjet pouze z elektrické energie ze slunce.
Výsledkem celé realizace je robustní průmyslový fotovoltaický systém, který generuje elektrickou energii včetně výnosů z prodeje a zároveň disponuje možností osamostatnění se od distribuční sítě i na dlouhé časové období.
Realizace:
01/2023, Praha
Cena instalace:
799 122,- Kč vč. 15% DPH
Dotace NZÚ:
245 000,- Kč
Výsledná cena:
544 122,- Kč vč. 15% DPH
Návratnost:
5-7 let
Instalovaná technologie:
  • 22 panelů Jinko 460 Wp (10 kWp)
  • Měnič Victron Energy Multiplus II 5000 (12 kW)
  • Baterie Pylontech US3000c (21.3 kWh)
  • Dobíjecí stanice pro elektromobil Victron EV Charge